Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

09/04/2013

Σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων

Σήμερα υπάρχου γύρω στα 300 συμβάσεων στην Ευρώπη. Ορισμένα από αυτά είναι άψογα από πλευράς αποτελεσματικότητας, αξιοπιστίας και ασφάλειας κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. Ωστόσο, άλλα από αυτά τα συστήματα δεν είναι εύκολα προσβάσιμα σε ξένους χρήστες, που πρέπει να χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένα εργαλεία στον υπολογιστή προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Επιπλέον, ο πολλαπλασιασμός των βάσεων χρηστών αποτρέπει τις εταιρίες να ανταποκριθούν σε δημόσιους διαγωνισμούς που είναι ανοικτοί σε διάφορες ηλεκτρονικές βάσεις. Οι εταιρίες συχνά πρέπει να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τις διάφορες βάσεις δεδομένων, γεγονός που μπορεί να είναι μια ιδιαιτέρως δύσκολη διαδικασία.
Η Ενιαία Πράξη Αγοράς για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις αντιμετωπίζει δύο εμπόδια: την έλλειψη της διασυνοριακής λειτουργικότητας και την πολυπλοκότητα των επιμέρους ηλεκτρονικών συστημάτων δημόσιων συμβάσεων. Η Επιτροπή ανέλαβε δύο πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των δύο αυτών προβλημάτων. Το πρώτο αποτελεί μία συμβουλευτική μελέτη που αναλύει περίπου τριάντα ηλεκτρονικές βάσεις που χρησιμοποιούνται για τις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ. Πρόκειται για τη Χρυσή Βίβλο (Golden Book) των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, η οποία παρουσιάζει τις καλύτερες πρακτικές στον τομέα των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, όπως και άλλες τακτικές που πρέπει να αποφεύγονται. Οι πρακτικές αυτές στοχεύουν στη βελτίωση των συστημάτων ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων. Τόσο οι καλές όσο και οι κακές πρακτικές λαμβάνουν υπόψη τους, μεταξύ άλλων κριτηρίων, τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τους διασυνοριακούς συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις.
Μια δεύτερη δράση της Επιτροπής προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία των βάσεων για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις είναι η δημιουργία μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, η οποία ανέπτυξε ένα σύστημα προσχέδιου (blueprint) για τον τρόπο ανάθεσης της σύμβασης. Μέσω αυτού του προσχεδίου η ομάδα παρουσίασε τις παρατηρήσεις της προς τις αναθέτουσες αρχές, με σκοπό να βοηθήσει στην απλοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας.
ΟΙ δύο πρωτοβουλίες της Επιτροπής έχουν διαφορετικές προοπτικές. Από την μια πλευρά, οι παρατηρήσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων θα επηρεάσει το σύστημα ηλεκτρονικής ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου στο μέλλον να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα. Από την άλλη πλευρά, η Χρυσή Βίβλος επεξηγεί τις και αναλύει τις ήδη υπάρχουσες καλύτερες πρακτικές, με στοιχεία από 30 διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Παρόλο που οι δύο αυτές πρωτοβουλίες λειτουργούν και ξεχωριστά, μπορούν συνδυαστικά να επιφέρουν ένα συνολικό αποτέλεσμα στη μελλοντική βελτίωση της ηλεκτρονικής σύναψης δημόσιων συμβάσεων.


http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/golden-book/index_en.htm
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.