Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

13/03/2013

Διημερίδα για τις δημόσιες συμβάσεις

Στις 7 και 8 Μαρτίου 2013 η ΜΟΠΑΔΙΣ συμμετείχε στη διημερίδα που διοργάνωσε η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (TFGR) σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) στην Αθήνα με τίτλο: «Αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις».
Η διημερίδα είχε ως στόχο να προσφέρει αρωγή στις ελληνικές αρχές για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε ό,τι αφορά τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις. Σημείο αναφοράς αποτέλεσε η σχετική μελέτη αποτύπωσης του ισχύοντος κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου, την οποία εξασφάλισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ειδικότερα, η εν λόγω δράση αποσκοπούσε να προκαλέσει την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ αφ’ ενός στελεχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα με εμπειρία στην πρακτική των δημοσίων συμβάσεων και αφ’ ετέρου ξένων εμπειρογνωμόνων από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ομάδας Δράσης, με απώτερο στόχο την καλύτερη κατανόηση του ισχύοντος ελληνικού νομοθετικού-θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, την ανάδειξη τυχόν αδυναμιών του και τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής προσέγγισης για την αναμόρφωσή του, μέσω της αξιοποίησης της εμπειρίας όλων των μερών.
Κατά την διάρκεια της διημερίδας, συζητήθηκαν εν εκτάσει ζητήματα που άπτονται της αρχιτεκτονικής, της δομής και του κανονιστικού περιεχομένου του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου που διέπει την σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα.
Η ΜΟΠΑΔΙΣ εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή ΚΔΕΟΔ, καθηγητή κ. Βασίλειο Χριστιανό, την συντονίστρια ΜΟΠΑΔΙΣ, κ. Ελσα Αδαμαντίδου, και το νομικό στέλεχος ΜΟΠΑΔΙΣ, κ. Σπύρο Παναγόπουλο
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.