Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

28/10/2010

Διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για απευθείας ανάθεσηΗ Επιτροπή αποφάσισε την 28.10.2010 να αποστείλει στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη για υπόθεση απευθείας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης πληροφορικής. Συγκεκριμένα, το 2007, έπειτα από διαδικασία διαγωνισμού, οι ελληνικές αρχές ανάθεσαν με σύμβαση με μια εταιρία τη δημιουργία της εθνικής δικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ, μιας θυρίδας ενιαίας εξυπηρέτησης, στην οποία μπορούν να απευθύνονται πολίτες και επιχειρήσεις για όλες τις συναλλαγές τους με την ελληνική κυβέρνηση. Λίγο αργότερα, οι ελληνικές αρχές ανέθεσαν στην ίδια ακριβώς εταιρεία συμπληρωματική σύμβαση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για την εκπόνηση ενός πληροφορικού συστήματος προς χρήση του προσωπικού που εργάζεται στα κέντρα ΚΕΠ της ελληνικής κυβέρνησης. Για τον καθορισμό των όρων όσον αφορά την ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών οι ελληνικές αρχές προχώρησαν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την εταιρεία χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η δημιουργία της διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ είναι διαφορετική από την εκπόνηση του εσωτερικού συστήματος πληροφοριών. Επομένως, το έργο έπρεπε να μην είχε ανατεθεί βάσει συμπληρωματικής σύμβασης με διαδικασία διαπραγμάτευσης, αλλά μετά από επίσημη διαδικασία διαγωνισμού (υποβολή προσφορών) με πανευρωπαϊκή δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, όπως απαιτείται από τους κανόνες της οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/news_de.htm

ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.