Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

17/10/2010

Δημόσια διαβούλευση για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις

Η Επιτροπή καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή οργανισμό να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (e-procurement) που ξεκινά την 18.10.2010 και λήγει την 31.1.2011. Στόχος της εν λόγω διαβούλευσης είναι να υποβληθούν προτάσεις για το πως μπορεί η Επιτροπή να βοηθήσει τα Κράτη-Μέλη να εκμεταλλευτούν πλήρως τους μηχανισμούς που προσφέρουν οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και να επιτρέψουν τη συμμετοχή σε on-line διαγωνισμούς οικονομικών φορέων από άλλα Κράτη-Μέλη. Η πράσινη βίβλος επί τη βάσει της οποίας θα διεξαχθεί η δημόσια διαβούλευση, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής σε αυτήν είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement_en.htm#greenpaper.

Στο πλαίσιο της εν λόγω διαβούλευσης θα λάβει χώρα την 25.11.2010 στις Βρυξέλλες ανοικτή συζήτηση με θέμα «Facilitating e-procurement: What can/should the EU do?». Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement_en.htm#hearings
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.