Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

18/10/2010

Έναρξη λειτουργίας του οδηγού e-certisΗ Επιτροπή ανακοίνωσε την 18.10.2010 την έναρξη λειτουργίας του οδηγού e-certis. Συγκεκριμένα, ο e-certis είναι ο οδηγός των διαφόρων εγγράφων και πιστοποιητικών που οφείλουν να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων σε μια οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. Σκοπός του εν λόγω συστήματος είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βρίσκουν ποια έγγραφα πρέπει να προσκομίσουν όταν υποβάλλουν μια προσφορά για δημόσια σύμβαση σε μια ευρωπαϊκή χώρα, καθώς επίσης και τις αναθέτουσες αρχές να καθορίζουν ποιο έγγραφα πρέπει να ζητούν από τους υποβάλλοντες προσφορά ή ποια έγγραφα που μπορούν να αποδέχονται. Ο εν λόγω οδηγός, ωστόσο, δεν καλύπτει όλα τα έγγραφα που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές, αλλά μόνο αυτά που ζητούνται συχνότερα, ενώ επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πηγή αναφοράς, αφού το περιεχόμενό του δεν είναι νομικά δεσμευτικό.

Περισσότερες πληροφορίες για τον οδηγό ο e-certis είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-certis/index_en.htm
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.