Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

30/09/2010

H Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω της απευθείας σύναψης συμβάσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών κτηματογράφησης και πολεοδομικού σχεδιασμού που συνήψαν οι δήμοι Βασιλικών, Κασσάνδρας, Εγνατίας και Αρεθούσας. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα έχει παραλείψει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

Οι δήμοι Βασιλικών, Κασσάνδρας, Εγνατίας και Αρεθούσας ανέθεσαν απευθείας έξι
συμβάσεις δημόσιων υπηρεσιών για σκοπούς κτηματογράφησης και πολεοδομικού
σχεδιασμού σε μία και την αυτή επιχείρηση. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα,
έγινε επαναδιαπραγμάτευση του πεδίου των συμβάσεων αυτών, με αποτέλεσμα η
επιχείρηση να παρέχει τελικά περισσότερες υπηρεσίες για τους δήμους από ό,τι είχε
αρχικά προβλεφθεί βάσει των αρχικών συμβάσεων.

Συνέπεια αυτού ήταν η σημαντική αύξηση της συνολικής αξίας των συμβάσεων.
Παραδείγματος χάριν, η αξία της μιας από τις αρχικές συμβάσεις που ανατέθηκαν
από το δήμο Βασιλικών το 2004 ανερχόταν σε 1,7 εκατομμύρια ευρώ περίπου, αλλά
μετά από τις αναδιαπραγματεύσεις αυξήθηκε σε 3,7 εκατομμύρια ευρώ – αύξηση
μεγαλύτερη από 100%. Η αξία μιας άλλης σύμβασης που ανατέθηκε από το δήμο
Εγνατίας το 2002 ανερχόταν σε 440 000 ευρώ, αλλά μετά από τις
αναδιαπραγματεύσεις εκτοξεύθηκε σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ – αύξηση μεγαλύτερη
από 200%. Οι αυξήσεις της αξίας των συμβάσεων σε ποσοστό έως 300% δεν
αποτελούσαν ασυνήθιστο φαινόμενο.
Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι συμβάσεις τροποποιήθηκαν τόσο ουσιαστικά,
ώστε οι αρχές θα έπρεπε να έχουν αναθέσει τις νέες συμβάσεις προσφεύγοντας είτε
στην ανοικτή είτε στην κλειστή διαδικασία - όπως είναι ο κανόνας, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. Δεδομένου ότι αυτό δεν συνέβη και δεν
υπήρξε καμία προγενέστερη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης συμβάσεων, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ελληνικές αρχές έχουν παραβιάσει τους κανόνες της ΕΕ και ότι η σύναψη των συμβάσεων αυτών είναι παράνομη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες παράβασης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων διατίθενται από τον ιστοχώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/news_en.htm

ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.