Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

03/06/2010

Παραπομπή της Γερμανίας στο ΔΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε την 3.6.2010 να παραπέμψει τη Γερμανία στο ΔΕΕ για την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης συλλογής και διάθεσης λυμάτων. Συγκεκριμένα, το 2003 η πόλη του Χαμ ανέθεσε απευθείας την ανωτέρω σύμβαση παροχής υπηρεσιών στην ένωση «Lippeverband», η οποία είναι οικονομικός φορέας, στον οποίο συμμετέχει τόσο το δημόσιο όσο και ιδιώτες. Παρά το γεγονός ότι το 2008 η ένωση αυτή έλαβε αμοιβή ύψους 18.000.000€, με περιθώριο κέρδους 1.000.000 € που μάλιστα αποτελούσε πάνω από το 1/3 του συνολικού της κέρδους, τα τέλη που κατέβαλαν οι πολίτες του Χαμ δεν μειώθηκαν την επόμενη χρονιά. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εν λόγω σύμβαση θα έπρεπε να είχε ανατεθεί κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, αφού έτσι θα είχε αποφευχθεί ο περιορισμός του ανταγωνισμού και ενδεχομένως θα είχαν μειωθεί τα τέλη συλλογής λυμάτων που καταβάλουν οι πολίτες του Χαμ. Δοθέντος ότι η γερμανική κυβέρνηση δεν υπέβαλε ικανοποιητικές εξηγήσεις στην από Απριλίου 2009 αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Γερμανία στο ΔΕΕ.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.