Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

18/03/2010

Διαδικασία παράβασης κατά της Ουγγαρίας

Η Επιτροπή αποφάσισε την 18.3.2010 να αποστείλει στην Ουγγαρία αιτιολογημένη γνώμη για τον ουγγρικό νόμο περί δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος περιλαμβάνει διάταξη, σύμφωνα με την οποία σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποψήφιοι μπορούν να επικαλεστούν την ικανότητα τρίτων φορέων για την εκτέλεση μιας σύμβασης μόνο όταν ασκούν «πλειοψηφική επιρροή» επ’ αυτών. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ρύθμιση αυτή δεν είναι σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων, που προβλέπει ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επικαλεστούν την ικανότητα τρίτων φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Συνεπεία της άνω ρύθμισης τους ουγγρικού νόμου αποκλείονται από διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων υποψήφιοι που, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, θα δικαιούνταν να μετάσχουν σε αυτές.

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/news_en.htm \
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.