Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

18/03/2010

Παραπομπή της Πορτογαλίας στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

Η Επιτροπή αποφάσισε την 18.03.2010 να παραπέμψει την Πορτογαλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ν.12-Α/2008, ο οποίος καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την πρόσβαση των φυσικών προσώπων σε ορισμένες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, γνωστές ως tarefa και avenca. Οι συμβάσεις αυτές μπορούν να ανατεθούν σε φυσικά πρόσωπα μόνο κατ’ εξαίρεση και κατόπιν σχετικής έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο αποκλεισμός υποψηφίων από δημόσια σύμβαση επειδή δεν έχουν τη μορφή νομικού προσώπου συνιστά παραβίαση του κοινοτικού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων. Αν και η Πορτογαλία είχε δεσμευτεί να τροποποιήσει τον άνω νόμο, μέχρι σήμερα δεν το έχει πράξει και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η παραπομπή της στο ΔΕΕ.

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/news_en.htm \
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.