Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

18/03/2010

Διαδικασία παράβασης κατά της Αυστρίας για δύο συμφωνίες - πλαίσιο

Διαδικασία παράβασης του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων κατά της Αυστρίας για δύο συμφωνίες - πλαίσιο
συμφωνία-πλαίσιο – δημόσια σύμβαση προμήθειας – κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Η Επιτροπή αποφάσισε την 18.03.2010 να αποστείλει στην Αυστρία προειδοποιητική επιστολή για δύο συμφωνίες-πλαίσιο που καταρτίστηκαν το 2008 και 2009. Ειδικότερα, εταιρεία της Αυστρίας με την ονομασία «Υγεία και Νοσοκομεία» (Health and Hospitals) διεξήγαγε κατά τα άνω έτη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση συμφωνίας-πλαισίου με αντικείμενο την προμήθεια φρέσκων τροφίμων στα νοσοκομεία που αυτή διοικούσε. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τόσο η διάρκεια των εν λόγω συμφωνιών, όσο και ορισμένα από τα δικαιολογητικά που κλήθηκαν να προσκομίσουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο της ποιοτικής επιλογής τέθηκαν κατά παράβαση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.