Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

18/03/2010

Διαδικασία παράβασης κατά της Γερμανίας για απευθείας ανάθεση σύμβασης

Διαδικασία παράβασης του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων κατά της Γερμανίας για απευθείας ανάθεση σύμβασης
απευθείας ανάθεση – σύμβαση παροχής υπηρεσιών – διάθεση αποβλήτων - επιχείρηση μεικτής οικονομίας
Η Επιτροπή αποφάσισε την 18.03.2010 να αποστείλει στη Γερμανία αιτιολογημένη γνώμη για υπόθεση απευθείας ανάθεσης σύμβασης διάθεσης αποβλήτων. Συγκεκριμένα, το 1997 η περιφέρεια του Wesermarsch στην Κάτω Σαξωνία ανέθεσε απευθείας σε επιχείρηση μεικτής οικονομίας, στην οποία συμμετέχει η άνω περιφέρεια και ιδιώτης, δημόσια σύμβαση διάθεσης αποβλήτων διάρκειας 14 ετών. Το 2007 η ίδια περιφέρεια προέβη και πάλι σε απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης αξίας περίπου 580.000€ στην ίδια επιχείρηση μεικτής οικονομίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι και στις δύο περιπτώσεις δεν τηρήθηκε το κοινοτικό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων, αφού δεν έλαβε χώρα διαγωνιστική διαδικασία. Οι γερμανικές αρχές υποστηρίζουν ότι το 1997 δεν υπήρχε εκ μέρους τους πρόθεση να παραβιάσουν το κοινοτικό δίκαιο, η δε σύμβαση του 2007 καλύπτεται από τη σύμβαση που καταρτίστηκε το 1997. Η Επιτροπή, αντίθετα, θεωρεί ότι η άγνοια εκ μέρους των γερμανικών αρχών το 1997 ότι παραβίαζαν το κοινοτικό δίκαιο δεν δικαιολογεί την εν λόγω παραβίαση. Σε κάθε δε περίπτωση η ανάθεση της σύμβασης του 2007 θα έπρεπε να είχε γίνει σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, ακόμη και εάν η σύμβαση αυτή καταρτίστηκε στο πλαίσιο της σύμβασης του 1997.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.