Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

19/02/2010

Eκδήλωση για τα δέκα χρόνια του προσυμβατικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεωνΕπιστημονική εκδήλωση για τα δέκα χρόνια του προσυμβατικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου διοργάνωσε σε συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο εκδήλωση στις 19 Φεβρουαρίου 2010 για τα δέκα χρόνια του προσυμβατικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων στο αμφιθέατρο του «Μεγάρου Διοικητού Θεόδωρου Β. Καρατζά».
Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισαν ο πρόεδρος του ΕΣ κ. Κούρτης και η διευθύντρια του ΚΔΕΟΔ κ. Κουτούπα-Ρεγκάκου, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, κ. Μενουδάκος.
Στην εισήγησή του με θέμα τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το ΕΣ, ο κ. Καραβοκύρης, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Πρόεδρος VI Τμήματος, ανέλυσε το νομικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας.
O κ. Μηλιώνης, Σύμβουλος του ΕΣ, ανέλυσε την νομολογία του ΑΕΔ, τονίζοντας ότι ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας του ΕΣ δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τον δικαστικό έλεγχο του ΣτΕ και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων των δύο δικαστηρίων.
Στη συνέχεια, ο κ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας στο EΣ έθιξε τα εξής ερωτήματα: α) εάν το VI Τμήμα του ΕΣ, καθώς και τα αρμόδια Κλιμάκια πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, ώστε να εμπίπτουν στην έννοια του δικαστηρίου και β) εάν οι δικαστές έχουν το δικαίωμα ή την υποχρέωση να εφαρμόσουν την ΕΣΔΑ κατά τον προσυμβατικό έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων.
Τη διαδικασία του ελέγχου των διακηρύξεων από το ΕΣ ανέπτυξε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα η κ. Κουλουμπίνη, Σύμβουλος του ΕΣ. Η φύση της διακήρυξης είναι κανονιστική και, όπως ειπώθηκε, το ελάχιστο περιεχόμενό της πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια από την αναθέτουσα αρχή.
Ο κ. Ταμαμίδης, Εισηγητής του ΕΣ αναφέρθηκε στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 που ρυθμίζουν την επίκληση των ικανοτήτων τρίτων φορέων (δάνεια εμπειρία) και ανέπτυξε την σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε. και των εθνικών δικαστηρίων.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την εισήγηση της κ. Μαραγκού, Συμβούλου του ΕΣ με θέμα τις προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 225 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, έχουν ως σκοπό τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής και συνάπτονται από τους τοπικούς φορείς με το Δημόσιο ή μεταξύ τους.
Τόσο οι εισηγήσεις όσο και οι παρεμβάσεις από νομικούς που παρακολούθησαν την εκδήλωση συνέβαλαν στην εμβάθυνση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά τον προσυμβατικό έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.