Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

30/11/2009

Νέα χρηματικά όρια (κατώφλια) για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

Από 1η Ιανουαρίου 2010 τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μειώνονται προς τα κάτω. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1177/2009/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2009 «για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων» διαμορφώνονται ως εξής:

- 125.000 € (αντί για 133.000 €) για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών που συνάπτονται από κεντρικούς κυβερνητικούς φορείς του Παραρτήματος IV της οδηγίας 2004/18/ΕΚ

- 193.000 € (αντί για 206.000 €) για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών που συνάπτονται από μη κεντρικούς κυβερνητικούς φορείς (άλλους από αυτούς του Παραρτήματος IV) της οδηγίας 2004/18/ΕΚ

- 387.000 € (αντί για 412.000 €) για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών της οδηγίας 2004/17/ΕΚ

- 4.845.000 € (αντί για 5.150.000 €) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων που υπάγονται τόσο στην οδηγία 2004/18/ΕΚ όσο και στην οδηγία 2004/17/ΕΚ
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.