Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

31/10/2003

EuropeAid/113658/D/SV/RO (Technical Assistance)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Ρουμανία το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο «Improving of the competitive, transparent working procedures for awarding the Public Procurement Contract », το οποίο ανέλαβε η ΜΟΠΑΔΙΣ σε συνεργασία με τους ICON-Institut (Γερμανία), EIPA (Ολλανδία) και SVASTA-Consult (Ρουμανία). Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το 2003 και περιελάμβανε α) την σύνταξη γενικής μελέτης βιωσιμότητας του υπάρχοντος συστήματος δημοσίων συμβάσεων στην Ρουμανία και προτάσεων βελτίωσής του, β) την εκπαίδευση ρουμάνων δημοσίων υπαλλήλων στο αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων και γ) την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις κοινοτικές «δικονομικές» οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.