Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Όλα τα έντυπα διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων που υπόκεινται σε δημοσίευση αποστέλλονται προς την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την κάτωθι διεύθυνση :

OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Τηλέφωνο: +352 29 29 1
Τηλεοµοιοτυπία: +352 29 29 44 619
+352 29 29 44 623
+352 29 29 42 670

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://publications.eu.int/Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.