Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Οδηγός Δημοσίευσης Προκηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρούσα σελίδα είναι υπό ανακατασκευή.

Η ΜΟΠΑΔΙΣ επεξεργάζεται επί του παρόντος ένα νέο οδηγό σχετικά με τον τρόπο δημοσίευσης προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., ο οποίος θα ενσωματώνει τις τελευταίες ρυθμίσεις και βέλτιστες πρακτικές.

Ο νέος οδηγός θα αναρτηθεί σύντομα στην παρούσα ιστοσελίδα.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.