Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Οδηγός για τις Μελέτες Δημοσίων Έργων
Οδηγός για τις Μελέτες Δημοσίων Έργων Συγγραφέας: Ι. Σπερελάκης
Εκδότης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας- Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης (ΜΕΚ) για τα Δημόσια Έργα
Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-7248-01-1

Η έκδοση του οδηγού αυτού για τις μελέτες δημοσίων έργων αποβλέπει στην συστηματική διατύπωση του τρόπου παραγωγής, του περιεχόμενου και της χρονικής αλληλουχία των διαδικασιών που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλισθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις πληρότητας και ωριμότητας των μελετών.

Περιλαμβάνει συστηματική ανάλυση των εγκυκλίων 37/1995 και 27/1997 του ΥΠΕΧΩΔΕ και το περιεχόμενο του είναι προσαρμοσμένο στην προβληματική των συμβάσεων μελετών. Ο τόμος συμπληρώνεται με την παράθεση πλήθους πινάκων και διαγραμμάτων με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.