Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Asian Development Bank
http://www.adb.org/Procurement/default.asp
Η Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως
Association of European Chambers of Commerce and Industry
http://www.eurochambres.be/
represents 41 national associations of Chambers of Commerce and Industry, a European network of 2000 regional and local Chambers with over 17 million member enterprises in Europe.
CoE
Council of Europe
Το Συμβούλιο της Ευρώπης
IAPSO
http://www.iapso.org/
The Inter-Agency Procurement Services Office (IAPSO) in Copenhagen assists the UN organisations in procurement.
IPPA
http://www.ski.dk/IPPA/
Information by the International Public Procurement Association, especially on their regularly held International Procurement Conferences
PHI
http://www.procurement.org
Procurement Homepage International
Procurement Forum
http://www.procurementforum.org/index.html
Ευρωπαϊκός ιστοχώρος για τις δημόσιες συμβάσεις
SIGMA
http://www.oecd.org/puma/sigmaweb/
Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries - is a joint initiative of the OECD Centre for Co-operation with Non-Members and the European Union's Phare Programme.
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
http://www.transparency.de/
Transparency International
UNCITRAL
http://www.uncitral.org/
Here the text of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Public Procurement can be downloaded.
World Bank
http://www.worldbank.org/
The Worldbank Guidelines on Procurement
Παγκόσμιος Οργανσιμός Εμπορίου (ΠΟΕ - WTO)
http://www.wto.org
World Trade OrganisationThis homepage provides information on public procurement activities under the WTO. It contains an overview and the text of the Agreement on Government Procurement (GPA)
Organisation for Economic Co-operation and Development
http://www.oecd.org/home/
Ο ιστοχώρος για του Οργανισμού για την Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη
International Institute of Administrative Sciences/ Institut international des Sciences administratives (IISA)
http://www.iiasiisa.be/
Ο ιστοχώρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών
The IMF is an international organization of 184 member countries. It was established to promote international monetary cooperation, exchange stability, and orderly exchange arrangements; to foster economic growth and high levels of employment; and to provide temporary financial assistance to countries to help ease balance of payments adjustment.
http://www.imf.org/external/about.htm


Σημείωση υπεύθυνου ύλης ιστοσελίδας
Οι παραπάνω χρήσιμες συνδέσεις παρέχονται για την διευκόλυνση της ενημέρωσης οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου. Η ΜΟΠΑΔΙΣ δεν υπέχει ευθύνη για την εγκυρότητα των συνδέσεων ή για τις πληροφορίες που περιέχουν οι αντίστοιχες ιστοσελίδες. Στην περίπτωση αντιμετώπιση προβλημάτων, παρακαλούμε για την γνωστοποίηση λεπτομερειών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mopadis@cieel.gr.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.