Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

Asian Development Bank
http://www.adb.org/Procurement/default.asp
Η Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως
Association of European Chambers of Commerce and Industry
http://www.eurochambres.be/
represents 41 national associations of Chambers of Commerce and Industry, a European network of 2000 regional and local Chambers with over 17 million member enterprises in Europe.
CoE
Council of Europe
Το Συμβούλιο της Ευρώπης
IAPSO
http://www.iapso.org/
The Inter-Agency Procurement Services Office (IAPSO) in Copenhagen assists the UN organisations in procurement.
IPPA
http://www.ski.dk/IPPA/
Information by the International Public Procurement Association, especially on their regularly held International Procurement Conferences
PHI
http://www.procurement.org
Procurement Homepage International
Procurement Forum
http://www.procurementforum.org/index.html
Ευρωπαϊκός ιστοχώρος για τις δημόσιες συμβάσεις