Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

  1. Κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης ΚΔΕΟΔ - Δήμου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου «Δημόσιες Συμβάσεις» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG IIIB CADSES - Urban Technology Network (UTN) II (2004-2005)


  2. Πιλοτικό πρόγραμμα επιτάχυνσης της διαδικασίας δημοπράτησης δημοσίων συμβάσεων σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων & Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ (2005)


  3. Εκπόνηση Κανονισμού Προμηθειών για την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (2001-2002)


  4. Εκπόνηση τευχών δημοπράτησης για το έργο «Ανέγερση του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως» (1997-1998)


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.