Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - NEWSLETTER

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και διεύρυνσης των υπηρεσιών της ΜΟΠΑΔΙΣ αποφασίσθηκε η συστηματοποίηση της ενημέρωσης και πληροφόρησης που παρέχει η Μονάδα μέσω της έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα εκδίδεται σε διμηναία βάση (6 τεύχη ετησίως) και θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων (νομοθετικές αλλαγές, νομολογία του Δικαστηρίου των ΕΚ, ενημέρωση σχετικά με την δράση της Επιτροπής των ΕΚ κ.ο.κ.).

Η πρωτοβουλία έκδοσης του ενημερωτικού δελτίου εντάσσεται στον γενικότερο προγραμματισμό της ΜΟΠΑΔΙΣ για μετεξέλιξή της σε έναν πρότυπο και φιλικό προς τον χρήστη κόμβο ενημέρωσης και υποστήριξης για τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσαν ασφαλώς να συνεισφέρουν αποφασιστικά και οι δικές σας σκέψεις, ιδέες και προτάσεις σχετικά με το δελτίο και γενικότερα την παρουσία της ΜΟΠΑΔΙΣ, τις οποίες θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε να υποβάλετε.

Τεύχη:Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.