Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

23.12.2021 Προμήθεια ασθενοφόρων ΕΚΑΒ
23.12.2021 Κατεπείγουσα ανάγκη στο Ναυάγιο της Ζακύνθου
23.12.2021 Νομιμοποίηση πράξεων οργάνων Υπουργείου Τουρισμού
23.12.2021 Απευθείας αναθέσεις ΟΤΑ προμηθειών για την αντιμετώπιση του COVID-19
22.12.2021 Ένταξη του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες στο ενιαίο κυβερνητικό νέφος
20.12.2021 Συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων
16.12.2021 Προϋποθέσεις διαγραφής προστίμων των δήμων
16.12.2021 Τεχνικό Συμβούλιο Αποκεντρωμένης Διοίκησης
16.12.2021 Έλεγχος νομιμότητας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ
10.12.2021 Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ
10.12.2021 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ
04.12.2021 Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
12.11.2021 Παράταση συμβάσεων καθαριότητας e-ΕΦΚΑ
10.11.2021 Νέα χρηματικά κατώφλια
05.11.2021 Υλοποίηση προγράμματος Σχολικά Γεύματα
05.11.2021 Ανάθεση συγκοινωνιακού έργου στην Αττική
05.11.2021 Συμβάσεις προμηθειών ΟΑΣΑ _ παρέκκλιση
04.11.2021 Άσκηση καθηκόντων Ιδιωτικών Φορέων Επίβλεψης
04.09.2021 Διατήρηση επιτροπής ενστάσεων
13.08.2021 Ηλεκτρονική τιμολόγηση
03.08.2021 Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
31.07.2021 Νέες ρυθμίσεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας
31.07.2021 Μεταφορά μαθητών έτους 2021-2022
31.07.2021 Απευθείας αναθέσεις από τη ΡΑΕ ΑΕ
29.07.2021 Πολυετείς υποχρεώσεις
23.07.2021 Προσυμβατικός έλεγχος ΕΣ μέσω ΕΣΗΔΗΣ
23.07.2021 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων
09.07.2021 Αποκλεισμός από διαγωνιστικές διαδικασίες
09.07.2021 Εντοπισμός παραλείψεων
01.07.2021 Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για δημόσιες συμβάσεις έργων
30.06.2021 Έκθεση παρακολούθησης εφαρμογής των δημοσίων συμβάσεων
26.06.2021 Συμβάσεις Υπουργείου Εξωτερικών
25.06.2021 Κύρωση σύμβασης αποζημίωσης παραχωρησιούχων αεροδρομίων
28.02.2021 Συμβάσεις Υπουργείου Εξωτερικών
28.02.2021 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
26.02.2021 Επιτροπές Παραλαβής Σχολικών Γευμάτων
19.02.2021 Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων – Υπουργείο Εργασίας
19.02.2021 Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων – Υπουργείο Οικονομικών/ΑΑΔΕ
19.02.2021 Παράταση προθεσμιών συμβάσεων
18.02.2021 Φύλαξη ΑΕΙ
12.02.2021 Κύρωση Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ – ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ
08.02.2021 Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
01.02.2021 Νομιμοποίηση δαπανών
01.02.2021 Παράταση συμβάσεων καθαριότητας – φύλαξης
29.01.2021 Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων – Υπουργείο Ναυτιλίας
29.01.2021 Χωριστές επιχειρησιακές μονάδες – Υπουργείο Ναυτιλίας
15.01.2021 Υποβοήθηση ΑΕΠΠ
27.08.2020 Συμβάσεις δήμων με διαπραγμάτευση
22.08.2020 Συμβάσεις ΟΑΣΑ & ΟΑΣΘ με διαπραγμάτευση
10.08.2020 Προμήθειες ΕΚΑΒ και ΥΠΕΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.