Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

04.09.2021 Διατήρηση επιτροπής ενστάσεων
13.08.2021 Ηλεκτρονική τιμολόγηση
03.08.2021 Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
31.07.2021 Νέες ρυθμίσεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας
31.07.2021 Μεταφορά μαθητών έτους 2021-2022
31.07.2021 Απευθείας αναθέσεις από τη ΡΑΕ ΑΕ
29.07.2021 Πολυετείς υποχρεώσεις
23.07.2021 Προσυμβατικός έλεγχος ΕΣ μέσω ΕΣΗΔΗΣ
23.07.2021 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων
09.07.2021 Αποκλεισμός από διαγωνιστικές διαδικασίες
09.07.2021 Εντοπισμός παραλείψεων
01.07.2021 Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για δημόσιες συμβάσεις έργων
30.06.2021 Έκθεση παρακολούθησης εφαρμογής των δημοσίων συμβάσεων
26.06.2021 Συμβάσεις Υπουργείου Εξωτερικών
25.06.2021 Κύρωση σύμβασης αποζημίωσης παραχωρησιούχων αεροδρομίων
28.02.2021 Συμβάσεις Υπουργείου Εξωτερικών
28.02.2021 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
26.02.2021 Επιτροπές Παραλαβής Σχολικών Γευμάτων
19.02.2021 Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων – Υπουργείο Εργασίας
19.02.2021 Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων – Υπουργείο Οικονομικών/ΑΑΔΕ
19.02.2021 Παράταση προθεσμιών συμβάσεων
18.02.2021 Φύλαξη ΑΕΙ
12.02.2021 Κύρωση Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ – ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ
08.02.2021 Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
01.02.2021 Νομιμοποίηση δαπανών
01.02.2021 Παράταση συμβάσεων καθαριότητας – φύλαξης
29.01.2021 Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων – Υπουργείο Ναυτιλίας
29.01.2021 Χωριστές επιχειρησιακές μονάδες – Υπουργείο Ναυτιλίας
15.01.2021 Υποβοήθηση ΑΕΠΠ
27.08.2020 Συμβάσεις δήμων με διαπραγμάτευση
22.08.2020 Συμβάσεις ΟΑΣΑ & ΟΑΣΘ με διαπραγμάτευση
10.08.2020 Προμήθειες ΕΚΑΒ και ΥΠΕ
30.07.2020 Διατυπώσεις δημοσιότητας
29.07.2020 Μεταφορά μαθητών
23.07.2020 Έκθεση ΕΑΑΔΗΣΥ για καθαρά οχήματα
29.06.2020 Συνεπικουρία ΕΛ από ΕΑΑΔΗΣΥ
12.06.2020 Ασφαλιστική κάλυψη αλλοδαπών φοιτητών
09.06.2020 Αποκατάσταση Λίμνης Κορώνειας
30.05.2020 Τροποποίηση α 180 Ν.4412/2016
18.05.2020 Διαχείριση του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα
07.05.2020 Απευθείας ανάθεση σε ΡΑΕ και ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ
01.05.2020 Έκδοση νέας ΠΝΠ
01.05.2020 Συμβάσεις για τη δημοτική συγκοινωνία
25.04.2020 Κύρωση με διάταξη νόμου των ΠΝΠ σχετικά με τον κορωνοϊό
24.04.2020 Ορισμός χωριστών επιχειρησιακών μονάδων
22.04.2020 Κράτηση 2,5%0 υπέρ της ΠΟΜΗΤΕΔΥ
16.04.2020 Έγκριση ΕΤΕΠ
15.04.2020 ΚΟ 24/2020 ΕΑΑΔΗΣΥ
01.04.2020 Ανακοίνωση ΕΕ εν μέσω COVID-19 (2020/C 108 I/01)
23.03.2020 Γνώμες ΕΑΑΔΗΣΥ επί των ΠΝΠΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.