Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Αυστρία
Wirtschatskammern Osterreichs
Η ιστοσελίδα του Αυστριακού Ομοσπονδιακού Οικονομικού Επιμελητηρίου
(Γερμανική γλώσσα)http://www.wk.or.at
Βέλγιο
Tenderinfo
Ο ιστοχώρος της Βελγικής βάσης δεδομένων των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεωνhttp://www.ebp.be/
Γαλλία
Direction des Affaires Juridiques
Ιστοσελίδα της Διεύθυνση Δικαστικών Υποθέσεων, η οποία είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό του νομικού και τεχνικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, την διενέργεια οικονομικών αναλύσεων, την συμβουλευτική υποστήριξη, πληροφόρηση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεωνhttp://www.finances.gouv.fr/daj/
Γερμανία
BUNDESAUSSCHREIBUNGSBLAT
http://www.bundesausschreibungsblatt.de
Η Επίσημη Εφημερίδα των αναθετουσών αρχών της Γερμανίας
http://www.bi-online.de
Πληροφορίες ενδιαφέροντος κατασκευαστικού κλάδου
Δανία
Konkurrencestyrelsen
Ο ιστοχώρος της Δανικής Αρχής Ανταγωνισμού με πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων και Αποφάσεις του Αναθεωρητικού Συμβουλίων Προσφορών (Κυρίως στη Δανική)
EU procurement rules and on Decisions by the review Board for Tenders
Statens and Kommunernes Indköbs Service A/S
http://www.ski.dk/
Εσθονία
Το Γραφείο Δημοσίων Συμβάσεων της Εσθονίας
http://www.rha.gov.ee/
Ηνωμένο Βασίλειο
http://www.achilles.com/
AchilleS - The Utilities Vendor Database
http://www.ogc.gov.uk
OGC - The Government Procurement Webcentre
Treasury's Central Unit on Procurement
Μονάδα Δημοσίων Συμβάσεων του Θησαυροφυλακείου)
http://www.hm-treasury.gov.uk/
http://www.hmso.gov.uk/
Γραφείο Προμηθειών Α.Μ. (Her Majesty's Supply Office - HMSO)
http://www.bipcontracts.com/
Business Information Publications (BIP)
Ιστοσελίδα με πληροφορίες για επιχειρήσεις και φορείς που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις
British Department of Trade and Industry
Ο ιστοχώρος του Βρετανικού Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας με πληροφοριακό υλικό σχετικά με την συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρήσιμες συνδέσεις για την άντληση περαιτέρω πληροφοριών
http://www.dti.gov.uk/index.html
Ιρλανδία
http://www.opw.ie/
Republic of Ireland, Office of Public Works
Ισπανία
http://www.ipyme.org/dgpyme/
Concursors Publicos - Database for Public Procurement Information on Public Procurement by central, regional and local administration
Ιταλία
Teledil
http://www.teledil.ance.it/
Προκηρύξεις διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων στην Ιταλία
Πολωνία
Urząd Zamówień Publicznych (UZP)
Το Πολωνικό Γραφείο Δημοσίων Συμβάσεων (περιλαμβάνει Αγγλική έκδοση)
http://www.uzp.gov.pl/
Σουηδία
Namnden for Offentlig Upphandling (NOU)
http://www.nou.se/
Ο ιστοχώρος του Σουηδικού Συμβουλίου Δημοσίων Συμβάσεων, όπου περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή του Σουηδικού Νόμου Δημοσίων Συμβάσεων (LOU)
Anbuds Journalen
http://www.ajour.se/
Ιστοχώρος για αναθέτουσες αρχές και προμηθευτές, όπου δημοσιεύονται προκηρύξεις διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων
Φιλανδία
http://www.hansel.fi/
Kauppatalo Hansel Oy
http://palvelut.tieke.fi/tati
Database on Public Procurement in Finland


Σημείωση υπεύθυνου ύλης ιστοσελίδας
Οι παραπάνω χρήσιμες συνδέσεις παρέχονται για την διευκόλυνση της ενημέρωσης οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου. Η ΜΟΠΑΔΙΣ δεν υπέχει ευθύνη για την εγκυρότητα των συνδέσεων ή για τις πληροφορίες που περιέχουν οι αντίστοιχες ιστοσελίδες. Στην περίπτωση αντιμετώπιση προβλημάτων, παρακαλούμε για την γνωστοποίηση λεπτομερειών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mopadis@cieel.gr.

Αρχή

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.