Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Τυποποιημένα Έντυπα της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ

ΤΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Word Pdf
ΤΕ 1 Προκήρυξη Σύμβασης
ΤΕ 2 Προκήρυξη Προκαταρτικής Ενημέρωσης
ΤΕ 3 Ανακοίνωση Ανάθεσης Σύμβασης
ΤΕ 4 Προκήρυξη Σύμβασης - Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας
ΤΕ 5 Περιοδική Ενδεικτική Ενημέρωση - Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (Δεν αποτελεί προκήρυξη διαγωνισμού)
ΤΕ 6 Περιοδική Ενδεικτική Ενημέρωση - Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (Αποτελεί προκήρυξη διαγωνισμού)
ΤΕ 7 Ανακοίνωση Ανάθεσης Σύμβασης - Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας
ΤΕ 8 Προκήρυξη Σύμβασης - Δημοπράτηση από τον ανάδοχο παραχώρησης
ΤΕ 9 Σύμβαση Παραχώρησης Δημοσίων Έργων
ΤΕ 10 Προκήρυξη Διαγωνισμού Μελέτης
ΤΕ 11 Αποτέλεσμα Διαγωνισμού Μελετών
ΤΕ 12 Σύστημα Προεπιλογής - Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας

Δείτε τον οδηγό δημοσίευσης προκηρύξεων

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.