Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Η Μονάδα διοργανώνει σεμινάρια προς τον σκοπό επιμόρφωσης ειδικών στελεχών των αναθετουσών αρχών, αλλά και συνέδρια γενικότερου ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Ήδη έχουν διοργανωθεί τα κάτωθι συνέδρια-σεμινάρια:

 1. Ημερίδα για τις δημόσιες συμβάσεις στην Θεσσαλονίκη (21.11.2008)


 2. Ημερίδα με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις στο Κοινοτικό Δίκαιο - Πρόσφατες Εξελίξεις» (01.11.2007)


 3. Ημερίδα για τις Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) (25.11.2005)


 4. Συμμετοχή σε σεμινάρια που διοργάνωσε η ΜΟΔ Α.Ε. (23-24.06.2005)


 5. Συμμετοχή στο συνέδριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) (24.06.05)


 6. Ημερίδα με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις - Νεότερες Εξελίξεις» (13.06.05)


 7. Σεμινάρια προς αναθέτουσες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας (2005)


 8. Ενημερωτική εκδήλωση για τις εξελίξεις στις δημόσιες συμβάσεις (21.12.04)


 9. Συμμετοχή της ΜΟΠΑΔΙΣ σε σεμινάριο για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (e-Procurement) στην νομοθεσία της Ε.Ε (2004)


 10. Συμμετοχή σε ημερίδες που διοργάνωσε η Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ Α.Ε.) (2003)


 11. Σεμινάρια προς στελέχη της δημόσιας διοίκησης και των αναθετουσών αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας (2003)


 12. Σεμινάριο προς στελέχη αναθετουσών αρχών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης (2003)


 13. Εκπαίδευση στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Ανάπτυξης (2003)


 14. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τεχνικών Συμβούλων της ΜΕΚ (2000)


 15. Συνέδριο με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις και Κοινοτικό Δίκαιο – Διαγωνισμοί και Έννομη Προστασία» (1999)


 16. Ημερίδα με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις και Κοινοτικό Δίκαιο» (1998)


 17. Εναρκτήρια τελετή εγκαινίων της Μονάδας (1997)


Ημερίδα για τις δημόσιες συμβάσεις στην Θεσσαλονίκη (21.11.2008)
Η ΜοΠαΔιΣ διοργάνωσε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2008 ημερίδα για τις δημόσιες συμβάσεις, κατά την οποία αναλύθηκαν και συζητήθηκαν εκτενώς οι πρόσφατες εξελίξεις και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το κοινοτικό και το ελληνικό δίκαιο.

Την έναρξη της ημερίδας χαιρέτισαν ο Καθηγητής κ. Γ. Τσιότρας, Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και η Καθηγήτρια κ. Ευ. Κουτούπα–Ρεγκάκου, Διευθύντρια του ΚΔΕΟΔ.

Κατά την πρώτη συνεδρία, με συντονίστρια την κ. Έ. Αδαμαντίδου, επιστ. συνεργάτιδα του ΚΔΕΟΔ, παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από στελέχη της ΜοΠαΔιΣ. Ειδικότερα, ο κ. Χ. Χάχαλης αναφέρθηκε στους κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ενώ η κ. Α. Κατσιμέρου παρουσίασε τους κανόνες που διέπουν τις συμβάσεις κάτω από τα κοινοτικά χρηματικά όρια. Οι επόμενες δύο εισηγήσεις από τις κ.κ. Ε. Τσόλη και Μ. Βερβενιώτη επικεντρώθηκαν, αντίστοιχα, στην πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα των διαγωνισμών και το επαγγελματικό απόρρητο και στην πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις.

Η δεύτερη συνεδρία με συντονιστή τον κ. Σπ. Παναγόπουλο, επιστημονικό συνεργάτη του ΚΔΕΟΔ, άρχισε με εισήγηση του Γεν. Γραμματέα του ΚΔΕΟΔ κ. Γ. Τράντα, με θέμα τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του v. 2522/1997 και, στην συνέχεια, τον λόγο πήρε η κ. Κ. Σκουρή, η οποία παρουσίασε την νέα δικονομική οδηγία 2007/66. Αμέσως μετά η Προϊσταμένη της Μονάδας Γ’/ΕΥΔ ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Δ. Δεληδημήτρη αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις των αναθετουσών αρχών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και, τέλος, ο κ. Α. Μπαλοδήμος, στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών, παρουσίασε στους παρευρισκομένους κάποια επίκαιρα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Τις δύο συνεδρίες διαδέχθηκαν πολλές ερωτήσεις από το κοινό και επακολούθησε εκτενής συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.

Στην ημερίδα συμμετείχαν πάνω από 250 νομικοί, μηχανικοί, υπάλληλοι τμημάτων προμηθειών & τεχνικών υπηρεσιών, στελέχη διαχειριστικών αρχών και δημοσίων φορέων, σύμβουλοι επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων του Δημοσίου.

Οι εισηγήσεις της ημερίδας θα δημοσιευθούν στα επόμενα τεύχη της νομικής επιθεώρησης «Δημόσιες Συμβάσεις-Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά.


Ημερίδα με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις στο Κοινοτικό Δίκαιο - Πρόσφατες Εξελίξεις» (01.11.2007)
H Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ) του Κέντρου Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) και η Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ) συνδιοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία την 1 Νοεμβρίου 2007 στην Αθήνα το επιστημονικό συνέδριο «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στο Κοινοτικό Δίκαιο-Πρόσφατες εξελίξεις».

Το συνέδριο τίμησε με την παρουσία του ο Καθηγητής κ. Βασίλειος Σκουρής, Πρόεδρος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες του με την ανάπτυξη του θέματος «Ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων στην πρόσφατη νομολογία του ΔΕΚ».

Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου, την οποία συντόνισε ο κ. Χαρίλαος Καλπούζος, δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ, αναπτύχθηκαν οι εισηγήσεις:
 • «Ανταγωνιστικός διάλογος» (Καθηγητής Dr. Wolfgang Heiermann, τ. Πρόεδρος της Γερμανικής Εταιρείας Δικαίου των Κατασκευών, Heiermann Franke Knipp Rechtsanwälte, Γερμανία)
 • «Η δυνατότητα επίκλησης των τεχνικών και χρηματοοικονομικών ικανοτήτων τρίτων-δάνεια εμπειρία» (Παναγιώτης Γ. Βερβενιώτης, δικηγόρος, LL.M., Γ. Γραμματέας ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ )
 • «Οι συμφωνίες πλαίσιο» (Γεώργιος Τράντας, Δ.Ν., δικηγόρος, Γραμματέας ΚΔΕΟΔ)
Στην δεύτερη ενότητα του συνεδρίου, την οποία συντόνισε η Καθηγήτρια Κα Ευαγγελία Κουτούπα-Ρεγκάκου, Διευθύντρια ΚΔΕΟΔ, αναπτυχθήκαν οι εισηγήσεις:
 • «Ανάθεση συμβάσεων “οιονεί αυτεπιστασίας” μετά την πρόσφατη νομολογία του ΔΕΚ» (Σπύρος Α. Παναγόπουλος, δικηγόρος, LL.M., Νομικός Σύμβουλος ΜΟΠΑΔΙΣ)
 • «Η διαμόρφωση κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης κατά την ανάθεση δημοσιών συμβάσεων» (Έλενα Αστερίου, LL.M., δικηγόρος, Δικηγορικό Γραφείο Χρίστος Ρόβλιας)
 • «Η προσφυγή τρίτων κατά διοικητικής σύμβασης: μια θεαματική μεταστροφή της νομολογίας του Conseil d' Etat που προλαμβάνει τις εξελίξεις του κοινοτικού δικαίου» (Κωνσταντίνος Θ. Γιαννακόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Εισηγητής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
 • «Οι δημόσιες συμβάσεις στην περιφερειακή πολιτική» (Βύρων Καμπαράκης, Γενική Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
 • «Ο έλεγχος της εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (Αθανάσιος Μπαλοδήμος, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Αγοράς & Υπηρεσιών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
Aκολούθησαν παρεμβάσεις από το κοινό και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση επί των ζητημάτων που τέθηκαν στα πλαίσια των εισηγήσεων.

Οι εισηγήσεις του συνεδρίου θα προδημοσιευθούν στην νομική επιθεώρηση «Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις (ΔηΣΚΕ)» που εκδίδει το ΚΔΕΟΔ και εν συνεχεία στον τόμο του συνεδρίου.


Ημερίδα για τις Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) (25.11.2005)
Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2005 το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία επιστημονική ημερίδα στις εγκαταστάσεις του (Αμφιθέατρο «Δημήτριος Ευρυγένης») με θέμα «Ο Ν. 3389/05 για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα». Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Μέργος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών. Πρόεδρος και συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Διευθυντής του ΚΔΕΟΔ, Καθηγητής κ. Αθανάσιος Γ. Καϊσης.

Επίσημος προσκεκλημένος και πρώτος εισηγητής ήταν ο κ. Λ. Κορρές, ΜΑ, Οικονομολόγος, Ειδικός Γραμματέας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ο οποία ανάπτυξε το θέμα «Οι ΣΔΙΤ ως εργαλείο διαρθρωτικών αλλαγών». Ακολούθησαν με εισηγήσεις η κα Έ. Αδαμαντίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος και επιστημονική συνεργάτις του ΚΔΕΟΔ (ΜοΠαΔιΣ) με θέμα «Οριοθέτηση της έννοιας των ΣΔΙΤ σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση», ο κ. Σ. Παναγόπουλος, LLM, Δικηγόρος και επιστημονικός συνεργάτης του ΚΔΕΟΔ (ΜοΠαΔιΣ), με θέμα «Το νέο θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα μετά το Ν. 3389/2005», και ο κ. Α. Καϊδατζής, Δ.Ν., Δικηγόρος και επιστημονικός συνεργάτης του ΚΔΕΟΔ (ΜοΚΕ) με θέμα «Το πεδίο εφαρμογής των ΣΔΙΤ: συνταγματική θεώρηση εν όψει της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας».

Στην συνέχεια, ο κ. Γ. Λιακόπουλος, Δικηγόρος, Αν. Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Διοίκησης & Διευθυντής Νομικών Εργασιών Διοίκησης Τράπεζας Πειραιώς ανέπτυξε το θέμα «Οι ελληνικές τράπεζες και η χρηματοδότηση των ΣΔΙΤ», ενώ ο κ. Α. Χατζητόλιος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής και Διοικητής-Πρόεδρος Α’ ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσίασε το θέμα «Οι ΣΔΙΤ στον τομέα της Δημόσιας Υγείας».

Την εκδήλωση τίμησαν με παρεμβάσεις τους οι καθηγητές του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ κ. Π. Λαδάς και κ. Ι. Κουκιάδης, καθώς και ο κ. Α. Κονακλίδης, Πολ. Μηχανικός, Γενικός Γραμματέας Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις από το κοινό και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση επί των ζητημάτων που τέθηκαν στα πλαίσια των εισηγήσεων.

Οι εισηγήσεις της εκδήλωσης συμπεριλήφθηκαν στον τόμο του συνεδρίου που εκδόθηκε το 2006.


Συμμετοχή σε σεμινάρια που διοργάνωσε η ΜΟΔ Α.Ε. (23-24.06.2005)
Το στέλεχος της Μονάδας Σπύρος Παναγόπουλος συμμετείχε σε διημερίδα που διοργάνωσε στην Αθήνα η Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ Α.Ε.) σε ειδικά θέματα δημοσίων έργων – μελετών συγχρηματοδοτούμενων από το Γ’ ΚΠΣ - Ταμείο Συνοχής, στην οποία ανέπτυξε το θέμα «Διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων - Κύριες πτυχές του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων».


Συμμετοχή στο συνέδριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) (24.06.05)
Το στέλεχος της Μονάδας Αλέξανδρος Σκουβάκλης συμμετείχε στο συνέδριο που διοργάνωσε ο ΣΕΓΜ στο Πόρτο-Καρράς (Χαλκιδική) με θέμα «Προοπτικές Διείσδυσης και δραστηριοποίησης στον Βαλκανικό Χώρο», στο οποίο ανέπτυξε το ειδικότερο θέμα που αφορούσε τις «Μελλοντικές Εξελίξεις των Δημοσίων Συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».


Ημερίδα με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις - Νεότερες Εξελίξεις» (13.06.05)
Η Μονάδα πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία επιστημονικό συνέδριο στην Αθήνα (αίθουσα τελετών του Δ.Σ.Α.) με θέμα "Δημόσιες Συμβάσεις - Νεότερες Εξελίξεις". Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάσθηκε επίσης η νομική επιθεώρηση «Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις». Της εκδήλωσης προήδρευσε και συντόνισε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Χρήστος Γεραρής. Η καθηγήτρια κ. Ευ. Κουτούπα-Ρεγκάκου αναφέρθηκε συνοπτικά στην δραστηριότητα της ΜοΠαΔις κατά την οκταετή λειτουργία της και παρουσίασε την νομική επιθεώρηση ΔηΣΚΕ. Ακολούθησαν οι κάτωθι εισηγήσεις και παρεμβάσεις:
Ευ. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Επικεφαλής ΜοΠαΔιΣ, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.: Νέες κοινοτικές οδηγίες: Περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια ανάθεσης
Γ. Κούρτης, Αντιπρόεδρος του Ε.Σ: Έλεγχος δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Κ. Γιαννακόπουλος, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών: Η ρύθμιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στο Ν. 3263/2004
Κ. Γώγος, Λέκτορας του Α.Π.Θ.: Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων στις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών
Χ. Συνοδινός, Δ.Ν., Δικηγόρος: ΜΜΕ και Κοινοτικό Δίκαιο
Έλ. Αδαμαντίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Στέλεχος της ΜοΠαΔιΣ: Διαφοροποίηση των κριτηρίων συμμετοχής από τα κριτήρια ανάθεσης
Σπ. Παναγόπουλος, LLM, Δικηγόρος, στέλεχος της ΜοΠαΔιΣ: Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτών: νεότερες εξελίξεις σε Ε.Ε. και Ελλάδα
Ακολούθησαν παρεμβάσεις από το κοινό και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση επί των ζητημάτων που τέθηκαν στα πλαίσια των εισηγήσεων.


Σεμινάρια προς αναθέτουσες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας (2005)
Στα πλαίσια της συνεργασία της ΜΟΠΑΔΙΣ με το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στελέχη της Μονάδας προσκλήθηκαν στην Κύπρο για την εκπαίδευση στελεχών κυπριακών αναθετουσών αρχών ενόψει της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νομικοί της Μονάδας Έλσα Αδαμαντίδου (ΔΝ, Δικηγόρος), Σπύρος Παναγόπουλος (LLM, Δικηγόρος) και έλαβαν μέρος σε σειρά σεμιναρίων, όπου παρουσίασαν πολλά και εξειδικευμένα θέματα του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων με έμφαση στις τροποποιήσεις που εισάγουν οι νέες κοινοτικές οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ.


Ενημερωτική εκδήλωση για τις εξελίξεις στις δημόσιες συμβάσεις (21.12.04)
Την Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2004 το Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔις) και η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ), που λειτουργούν σ’ αυτό, πραγματοποίησαν ενημερωτική εκδήλωση στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Βύρωνος 2), με θέμα την παρουσίαση της νέας Νομικής Επιθεώρησης «Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις» (ΔηΣΚΕ) που εκδίδουν.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Καθηγητής κ. Βασίλειος Σκουρής.

Η υπεύθυνη της έκδοσης και επικεφαλής της ΜοΠαΔις Καθηγήτρια κ. Ευ. Κουτούπα-Ρεγκάκου, αφού εξήγησε την ανάγκη ύπαρξης της ΔηΣΚΕ και τόνισε τη σημασία και τη χρησιμότητά της για δικηγόρους, δικαστές, δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις, παρουσίασε τον τρόπο διάρθρωσης της ύλης. Πέρα από τις θεωρητικές συμβολές που περιλαμβάνει, η ΔηΣΚΕ δίδει περισσότερη έμφαση στη νομολογία, τόσο την κοινοτική όσο και την ελληνική, την οποία παρουσιάζει είτε σχολιασμένη (ως προς τις σημαντικότερες αποφάσεις) είτε όχι (ως προς τις υπόλοιπες αποφάσεις, για τις οποίες επισημαίνονται μόνο τα κυριότερα σημεία τους). Περαιτέρω, η ΔηΣΚΕ ενημερώνει τους συνδρομητές της για όλες τις εξελίξεις σε θέματα δημόσιων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων, ενώ πληροφορεί και για τη σχετική βιβλιογραφία.

Ακολούθησε σύντομη παρουσίαση της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και των ιστοσελίδων τους, από τα στελέχη της ΜοΠαΔις κ. Α. Σκουβάκλη και της ΜοΚΕ κκ. Ε. Μουαμελετζή και Αικ. Σγουρίδου.

Η συνέχεια της εκδήλωσης είχε επιστημονικό χαρακτήρα με αντικείμενο τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, τα στελέχη της ΜοΠαΔις ανέπτυξαν τα θέματα των νέων κοινοτικών οδηγιών 2004/17 και 2004/18 (κ. Ευ. Κουτούπα-Ρεγκάκου), e-Procurement (κ. Ε. Αδαμαντίδου) και των συμπράξεων Δημοσίου-ιδιωτών (κ. Σπ. Παναγόπουλος).


Συμμετοχή της ΜΟΠΑΔΙΣ σε σεμινάριο για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (e-Procurement) στην νομοθεσία της Ε.Ε (2004)
Το σεμινάριο διοργανώθηκε στις 15 & 16.11.2004 από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (European Institute of Public Administration - EIPA) στο Μααστρίχτ (Maastricht) Ολλανδίας και η Μονάδα εκπροσωπήθηκε από το στέλεχός της Σπ. Παναγόπουλο.


Συμμετοχή σε σεμινάρια που διοργάνωσε η Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ Α.Ε.) (2003)
Το νομικό στέλεχος της Μονάδας Σπύρος Παναγόπουλος (LLM., Δικηγόρος) συμμετείχε σε δύο ημερίδες που διοργάνωσε στην Αθήνα η Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ Α.Ε.) σε θέματα ελέγχου δημοσίων έργων.


Σεμινάρια προς αναθέτουσες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας (2003)
Με πρωτοβουλία του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας στελέχη της Μονάδας προσκλήθηκαν στην Κύπρο για την εκπαίδευση στελεχών κυπριακών αναθετουσών αρχών ενόψει της επικείμενης ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νομικά στελέχη της Μονάδας Έλσα Αδαμαντίδου (Διδ. Νομικής, Δικηγόρος), Σπύρος Παναγόπουλος (LLM., Δικηγόρος) και Ειρήνη Τσικώτη (Δικηγόρος) έλαβαν μέρος σε σειρά σεμιναρίων, όπου παρουσίασαν πολλά και εξειδικευμένα θέματα του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.


Σεμινάριο προς στελέχη αναθετουσών αρχών που εποπτεύονται από το ΥΠΑΝ (2003)
Ένα διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο οργάνωσε η ΕΔΥ ΕΠΑΝ του Υπουργείου Ανάπτυξης στο Ξενοδοχείο Holiday Inn, στην Αθήνα, στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2003. Το σεμινάριο, με εισηγητές τα νομικά στελέχη της Μονάδας Έλσα Αδαμαντίδου (Διδ. Νομικής, Δικηγόρος) και Ειρήνη Τσικώτη (Δικηγόρος), απευθυνόταν σε στελέχη αναθετουσών αρχών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.


Εκπαίδευση στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Ανάπτυξης (2003)
Ένα διήμερο ειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο, απευθυνόμενο προς τα στελέχη της Ειδικής Διαχειριστικής Υπηρεσίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης έλαβε χώρα στην έδρα της ΕΔΥ ΕΠΑΝ, στην Αθήνα, στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2003. Η επικεφαλής της Μονάδας, καθηγήτρια Ευαγγελία Κουτούπα-Ρεγκάκου, αλλά και τα νομικά της στελέχη Έλσα Αδαμαντίδου (Διδ. Νομικής, Δικηγόρος) και Σπύρος Παναγόπουλος (LLM., Δικηγόρος) ανέπτυξαν ειδικά θέματα του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, επιλύοντας ταυτόχρονα πολλά ερμηνευτικά προβλήματα που έθεσαν στην προφορική συζήτηση οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο.


Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τεχνικών Συμβούλων της ΜΕΚ (2000)
Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της η Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ενισχύθηκε με 150 Τεχνικούς Συμβούλους κατανεμημένους στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να ελέγχεται η τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας κατά την εκτέλεση των δημοσίων έργων και την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών. Με στόχο την επαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση των Τεχνικών Συμβούλων της, η ΜΕΚ σε συνεργασία με το ΚΔΕΟΔ και την Μονάδα διοργάνωσε ένα τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στις εγκαταστάσεις της Μονάδας, στο οποίο εισηγήθηκαν μεταξύ άλλων και τα στελέχη της Μονάδας.


Συνέδριο με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις και Κοινοτικό Δίκαιο – Διαγωνισμοί και Έννομη Προστασία» (1999)
Την 21-22 Μαΐου 1999 διοργανώθηκε από την Μονάδα στην Αίθουσα Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ένα διήμερο συνέδριο με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις και Κοινοτικό Δίκαιο - Διαγωνισμοί και Έννομη Προστασία». Η πρώτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στο κοινοτικό πλαίσιο των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων, ενώ η δεύτερη στην έννομη προστασία που παρέχεται σύμφωνα με τον πρόσφατο ελληνικό νόμο 2522/1997.


Ημερίδα με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις και Κοινοτικό Δίκαιο» (1998)
Την 22 Ιουνίου 1998 διοργανώθηκε ημερίδα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις και Κοινοτικό Δίκαιο» και με συνδιοργανωτές την Μονάδα, την Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο. Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο βρετανός πρέσβης και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας.


Εναρκτήρια τελετή εγκαινίων της Μονάδας (1997)
Την 20η Οκτωβρίου 1997 εγκαινίασε την λειτουργία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου, στην Θεσσαλονίκη. Στόχος της εκδήλωσης ήταν αφενός η ευρύτερη γνωριμία του κοινού με την Μονάδα και αφετέρου η εξοικείωση των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τις απαιτήσεις του κοινοτικού και εθνικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.

Αρχή

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.