Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

H Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών & Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) λειτουργεί από την 1.1.1997 στην Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. Αποτελεί μία γνωμοδοτική δομή που παρέχει στις ελληνικές αναθέτουσες αρχές εξειδικευμένη και ταχύτατη νομική συμβουλευτική υποστήριξη κατά την δημοπράτηση συμβάσεων έργων & τεχνικών υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του πρωτότυπου και παράγωγου κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».

Αποστολή της ΜοΠαΔιΣ είναι:
Να διασφαλίσει την τήρηση των κανόνων του κοινοτικού δικαίου κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
Να συμβάλλει στην καθιέρωση συνθηκών διαφάνειας και γνήσιου ανταγωνισμού κατά τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης
Να προάγει την αποτελεσματικότητα και την βέλτιστη σχέση κόστους / ποιότητας κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων, προς όφελος του Δημοσίου, των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων
Να διαδώσει την γνώση καλλιεργώντας την ακαδημαϊκή έρευνα και ενθαρρύνοντας τον διεπιστημονικό διάλογο στο γνωστικό αντικείμενό της 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.