Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

H Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών & Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) λειτουργεί από 01.01.1997 στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. Αποτελεί έναν εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο του ελληνικού δημοσίου, παρέχοντας στις ελληνικές αναθέτουσες αρχές ταχύτατη συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη δημοπράτηση συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων.
Αποστολή της ΜοΠαΔιΣ είναι να διασφαλίσει την τήρηση των κανόνων δικαίου κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, να βοηθήσει στον σχεδιασμό, να προάγει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα, να συμβάλλει στην καθιέρωση συνθηκών διαφάνειας και γνήσιου ανταγωνισμού. Παράλληλα, καλλιεργεί την ακαδημαϊκή έρευνα και ενθαρρύνει τον διεπιστημονικό διάλογο στο γνωστικό αντικείμενό της. 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.