Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Για καλύτερη απεικόνιση της Ιστοσελίδας χρησιμοποιείστε ανάλυση οθόνης 1024 x 768 pixels ή υψηλότερη. Συνιστάται επίσης η χρήση μόντεμ με ταχύτητα ανώτερη των 56Kbps.

Για την πλοήγηση στις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου μπορούν να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω προγράμματα πλοήγησης σε ιστοσελίδες (web browsers) Εάν δεν τα έχετε ήδη, μπορείτε να τα τηλεφορτώσετε (download) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας από τους παρακάτω συνδέσμους:

Microsoft Internet Explorer Microsoft Internet Explorer
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε την τελευταία έκδοση του πλοηγού από εδώ...
Mozilla Firefox Mozilla Firefox
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε την τελευταία έκδοση του πλοηγού από εδώ...
Netscape Navigator Netscape Navigator
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε την τελευταία έκδοση του πλοηγού από εδώ...
Apple Safari Apple Safari
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε την τελευταία έκδοση του πλοηγού από εδώ...
Opera Opera
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε την τελευταία έκδοση του πλοηγού από εδώ...
Για να δείτε το περιεχόμενο κάποιων αρχείων από τις ιστοσελίδες του δικτυακού μας τόπου θα χρειαστείτε τα παρακάτω προγράμματα. Εάν δεν τα έχετε ήδη, μπορείτε να τα τηλεφορτώσετε (download) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας από τους παρακάτω συνδέσμους:

Adobe Acrobat Reader Με το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο αρχείων μορφής .pdf
Μπορείτε να κάνετε download το πρόγραμμα από εδώ...
WinZip Με το πρόγραμμα WinZip μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο συμπιεσμένων αρχείων μορφής .zip
Μπορείτε να κάνετε download το πρόγραμμα από εδώ...
Microsoft Excel Viewer Με το πρόγραμμα Microsoft Excel Viewer μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο αρχείων μορφής .xls αν δεν έχουμε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Excel.
Μπορείτε να κάνετε download το πρόγραμμα από εδώ...
Microsoft PowerPoint Viewer Με το πρόγραμμα Microsoft PowerPoint Viewer μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο αρχείων μορφής .ppt αν δεν έχουμε εγκατεστημένο το πρόγραμμα PowerPoint.
Μπορείτε να κάνετε download το πρόγραμμα από εδώ...Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.