Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

  1. Συμβουλευτική υποστήριξη προς το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας (2004-2005)
Συμβουλευτική υποστήριξη προς το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας (2004-2005)
Παροχή με σύμβαση από 01.01.2004 ως 31.06.2005 συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου των δημόσιων συμβάσεων προς το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συνδρομή της ΜοΠαΔιΣ περιλαμβάνει: σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί γραπτών ερωτημάτων, έλεγχο σχεδίων διακηρύξεων, έλεγχο προτύπων τευχών δημοπράτησης και εκπαίδευση στελεχών της Κυπριακής Δημόσιας Διοίκησης στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.