Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Η Μονάδα συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του εξωτερικού για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Phare Twinning & Twinning Light, EuropeAid Technical Assistance κλπ.) με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων νομικών και τεχνικών συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.

  1. Phare/RO99/IB/FI/01 (Twinning)


  2. EuropeAid/113658/D/SV/RO (Technical Assistance)


  3. EUROPEAID/117499/D/SV/MK (Technical Assistance)
Phare/RO99/IB/FI/01 (Twinning)
Η Μονάδα συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο «Institution Building of the Ministry of Finance» στη Ρουμανία σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιταλίας (Twinning). Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το 2002 και περιελάμβανε α) την εναρμόνιση της Ρουμανικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο, β) την οργάνωση Μονάδας Δημοσίων Συμβάσεων στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Ρουμανίας και γ) την παροχή συμβουλών για την δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος δημοσίων συμβάσεων.


EuropeAid/113658/D/SV/RO (Technical Assistance)
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2003 στην Ρουμανία το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο «Improving of the competitive, transparent working procedures for awarding the Public Procurement Contract », το οποίο ανέλαβε η Μονάδα σε συνεργασία με τους ICON-Institut (Γερμανία), EIPA (Ολλανδία) και SVASTA-Consult (Ρουμανία). Το πρόγραμμα περιελάμβανε α) την σύνταξη γενικής μελέτης βιωσιμότητας του υπάρχοντος συστήματος δημοσίων συμβάσεων στην Ρουμανία και προτάσεων βελτίωσής του, β) την εκπαίδευση ρουμάνων δημοσίων υπαλλήλων στο αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων και γ) την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις κοινοτικές δικονομικές οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις.


EUROPEAID/117499/D/SV/MK (Technical Assistance)
Η Μονάδα Παρακολούθης Διαγωνισμών και Συμβάσεων ανέλαβε σε συνεργασία με το ICON-Institut (Γερμανία) την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EUROPEAID/117499/D/SV/MK στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 18 μήνες και περιλαμβάνει α) εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας της ΠΓΔΜ με το κοινοτικό κεκτημένο, β) παροχή τεχνικής βοήθειας για την ίδρυση μιας υπηρεσίας δημοσίων συμβάσεων και γ) εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας αυτής και δημοσίων υπαλλήλων στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.