Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΔηΣΚΕ)
PUBLIC PROCUREMENT & STATE AIDS
Τετραμηνιαία Νομική Επιθεώρηση
Έτος ίδρυσης 2004


EΚΔΟΣΗ - IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
EΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Ευαγγελία Κουτούπα-Ρεγκάκου, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ, Υπεύθυνη της ΜΟΠΑΔΙΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Έλσα Αδαμαντίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Στέλεχος της ΜΟΠΑΔΙΣ
Κωνσταντίνος Γώγος, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ, Δικηγόρος
Ευτυχία Μουαμελετζή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Στέλεχος της ΜοΚΕ
Ευγενία Πρεβεδούρου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ, Δικηγόρος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:
Σπύρος Παναγόπουλος, LL.M. Δικηγόρος, Στέλεχος της ΜοΠαΔιΣ
Αγγελική Νταφιτσοπούλου, Νομικός, Μ.Α., Στέλεχος της ΜοΠαΔιΣ
Αικατερίνη Σγουρίδου, LL.M. Δικηγόρος, Στέλεχος της ΜοΚΕ
Ακρίτας Καϊδατζής, Δ.Ν. Δικηγόρος, Στέλεχος της ΜοΚΕ
Αλεξάνδρα Πούγγουρα, LL.M. Δικηγόρος, Στέλεχος της ΜοΚΕ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Αλέξανδρος Σκουβάκλης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Στέλεχος της ΜΟΠΑΔΙΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Έλενα Μπεχλιβανίδου, τηλ. 2310 476103-4, 2310 486947
e-mail: mopadis@cieel.gr
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
  Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού
     Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)

     διεύθυνση: Ικάρων 1, T.Θ. 14, 55102 Καλαμαριά,
     Θεσσαλονίκη
     τηλ.: 2310 486900
     φαξ: 2310 476366
     e-mail: kdeod@cieel.gr
     ιστοσελίδα: www.cieel.gr

  Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και
     Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ) / ΚΔΕΟΔ

     διεύθυνση: Ικάρων 1, T.Θ. 14, 55102 Καλαμαριά,
     Θεσσαλονίκη
     τηλ.: 2310 476103, 476104
     φαξ: 2310 476105
     e-mail: mopadis@cieel.gr
     ιστοσελίδα: http://mopadis.cieel.gr

  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) / ΚΔΕΟΔ
     διεύθυνση: Ικάρων 1, T.Θ. 14, 55102 Καλαμαριά,
     Θεσσαλονίκη
     τηλ.: 2310 486947, 486940, 486931, 486936
     φαξ: 2310 476105
     e-mail: moke@cieel.gr
     ιστοσελίδα: http://moke.cieel.grΠαρουσίαση
Στοιχεία έκδοσης
Συνδρομές
Τεύχη
Οδηγίες συγγραφής


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.