Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

Η ΔηΣΚΕ δέχεται για δημοσίευση στην ελληνική ή άλλη γλώσσα, άρθρα, μελέτες, γνωμοδοτήσεις, σχόλια νομολογίας και βιβλιοκρισίες για θέματα δημοσίων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ευαγγελία Κουτούπα-Ρεγκάκου, τηλ. 2310 476103-4, e-mail: koutoupa@otenet.gr.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Τα άρθρα παραδίδονται στους επιμελητές τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι συγγραφείς καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρούν τους ακόλουθους κανόνες:

 • Κυρίως κείμενο:


  • Γραμματοσειρά Arial 11 στ., διάστιχο 1,5, πλήρης στοίχιση, χωρίς συλλαβισμό.

  • Οι νέες παράγραφοι δεν εισάγονται με εσοχή ή προεξοχή κανενός είδους.

  • Χρήση των ελληνικών εισαγωγικών («...»). Δεν χρησιμοποιούνται σύμβολα κανενός είδους (π.χ. § & κλπ.).

  • Οι προτάσεις που μπαίνουν μέσα σε παύλες (-.....-), ξεκινούν χωρίς διάστημα μετά την πρώτη παύλα και αντίστοιχα η δεύτερη παύλα μπαίνει χωρίς διάστημα μετά την τελευταία λέξη. Π.χ. Προχωρούσα με ταχύτητα –χωρίς καν να κοιτάζω μπροστά μου- όταν την είδα.

  • Η έμφαση δεν γίνεται με υπογράμμιση, αλλά ούτε με έντονη, αλλά με πλάγια γραφή.