Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΗ περιοδική έκδοση υπό τον τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» - ΔηΣΚΕ είναι μία εξειδικευμένη νομική επιθεώρηση για το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των κρατικών ενισχύσεων, που το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου εκδίδει από τις αρχές του 2004, μέσω των ειδικών Μονάδων του, της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ) και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΜoΚΕ) που στεγάζονται στις εγκαταστάσεις του.

Το νομικό αυτό περιοδικό κυκλοφορεί σε 3 τεύχη ανά έτος και περιλαμβάνει ειδικές μελέτες, άρθρα, αποφάσεις κοινοτικών και εθνικών δικαστηρίων με σχολιασμό, βιβλιογραφία και όλες τις νομοθετικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στους τομείς των δημοσίων συμβάσεων και των κρατικών ενισχύσεων.

Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται με τις θεματικές των δημοσίων συμβάσεων και των κρατικών ενισχύσεων: δικηγόρους, δικαστές, ακαδημαϊκούς, μηχανικούς και τεχνικούς, αναθέτουσες αρχές, αρμόδιους φορείς χορήγησης ενισχύσεων, επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η ΔηΣΚΕ αποσκοπεί να καλύψει το κενό ενημέρωσης που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας όσον αφορά τα καίρια αυτά αντικείμενα του δικαίου. Για την έκδοσή της συνεργάζονται επιστήμονες με ειδική τεχνογνωσία και πείρα στους οικείους τομείς, δεδομένου ότι οι δύο Μονάδες λειτουργούν από μακρού ως σύμβουλοι των αναθετουσών αρχών και των φορέων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων.Παρουσίαση
Στοιχεία έκδοσης
Συνδρομές
Τεύχη
Οδηγίες συγγραφής


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.