Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Τίτλος οδηγού Εκδότης ISBN
1997
Οδηγός για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων - Εγχειρίδιο 1
Συγγραφέας: Ν. Βασιλάκη-Μπουγιούκα
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας-
Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης (ΜΕΚ) για τα Δημόσια Έργα
960-7848-00-4
Οδηγός για τις Δημόσιες Συμβάσεις ΥπηρεσιώνΕγχειρίδιο 2
Συγγραφέας: Ν. Βασιλάκη-Μπουγιούκα
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας-
Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης (ΜΕΚ) για τα Δημόσια Έργα
960-7848-01-2
Οδηγός για τις Μελέτες Δημοσίων ΈργωνΕγχειρίδιο 3
Συγγραφέας: Ι. Σπερελάκης
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας-
Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης (ΜΕΚ) για τα Δημόσια Έργα
960-7248-01-1
1998
Οδηγός Περιβαλλοντικής ΑδειοδότησηςΕγχειρίδιο 5
Συγγραφέας: Δ. Οικονομίδης
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας-
Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης (ΜΕΚ) για τα Δημόσια Έργα
960-7848-05-5
1999
Οδηγός Περιβαλλοντικής ΑδειοδότησηςΕγχειρίδιο 4
Συγγραφέας: Δ. Οικονομίδης
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας-
Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης (ΜΕΚ) για τα Δημόσια Έργα
960-7848-04-7
Οδηγός – Εγχειρίδιο για τις Δημόσιες ΣυμβάσειςΕγχειρίδιο 6
Συγγραφέας: Α. Σκουβάκλης
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας-
Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης (ΜΕΚ) για τα Δημόσια Έργα
960-301-424-9
Οδηγός Ελέγχου Ποιότητας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (τόμος Α')Εγχειρίδιο 7.1
Συγγραφέας: Α. Μπάρδης – Ν. Κυπραίος (Επιστημονική Ομάδα ΕΣΠΕΛ)
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας-
Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης (ΜΕΚ) για τα Δημόσια Έργα
960-7172-11-6
Οδηγός Ελέγχου Ποιότητας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (τόμος Β')Εγχειρίδιο 7.2
Συγγραφέας: Α. Μπάρδης – Ν. Κυπραίος (Επιστημονική Ομάδα ΕΣΠΕΛ)
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας-
Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης (ΜΕΚ) για τα Δημόσια Έργα
960-7172-12-4
2005
Οδηγός Συμπλήρωσης Προκηρύξεων Κοινοτικών Δημοσίων ΣυμβάσεωνΕγχειρίδιο 8
Συγγραφέας: Ε. Αδαμαντίδου
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 960-8190-02-9Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.