Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Γνωμοδοτική δραστηριότητα


Οι ελληνικές αναθέτουσες αρχές δικαιούνται να ζητήσουν από τη ΜοΠαΔιΣ έγγραφη γνωμοδότηση σε εγγράφως διατυπωμένα ερωτήματά τους αναφορικά με θέματα που αντιμετωπίζουν κατά την δημοπράτηση δημοσίων συμβάσεων.


Υπηρεσία Help Desk


Η υπηρεσία Help Desk λειτουργεί σε καθημερινή βάση στο τηλεφωνικό κέντρο της ΜοΠαΔιΣ (2310 476914) από τις 12.00μμ – 14.00μμ, στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να ζητηθούν γενικές πληροφορίες για το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων καθώς και ειδικές διευκρινίσεις σε θέματα δημοπράτησης.


Έρευνα


Στο πλαίσια της ερευνητικής της δραστηριότητας η ΜοΠαΔιΣ :
παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, αποσαφηνίζει δυσνόητες διατάξεις και συντελεί στην παγίωση ενιαίων κανόνων σε θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του δικαίου
αποστέλλει στις ελληνικές αρχές ενημερωτικά δελτία με καταγραφή όλων των σημαντικών εξελίξεων σε θέματα δημοσίων συμβάσεων
προσφέρει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες προς αναθέτουσες αρχές στην βάση ειδικής σύμβασης
εκδίδει συμβουλευτικούς οδηγούς (μέχρι το 2012 και τη νομική επιθεώρηση Δημόσιες Συμβάσεις-Κρατικές Ενισχύσεις & Αγορά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)


Διεθνής δράση


Δραστηριοποιούμενη σε διεθνές επίπεδο η ΜοΠαΔιΣ :
συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα δημοσίων συμβάσεων
λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ ελληνικών αρχών και οργάνων της ΕΕ, συντελώντας στη δημιουργία μίας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και βελτιώνοντας αισθητά την εικόνα της χώρας μας στην ΕΕ.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.